Thiết Kế Quán Trà Sữa

Thông tin dự án:

  • Địa Điểm: ấp Hiền Hòa, xã Phước Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
  • Giá trị: 240,000,000 VNĐ
Thiết Kế Quán Trà Sữa
 
Thiết Kế Quán Trà Sữa
 
Thiết Kế Quán Trà Sữa

Hình ảnh khảo sát hiện trạng

Thiết Kế Quán Trà Sữa
 
Thiết Kế Quán Trà Sữa
 
Thiết Kế Quán Trà Sữa
 
Thiết Kế Quán Trà Sữa
 
Thiết Kế Quán Trà Sữa