Thông tin dự án:

  • Địa điểm: phường Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
  • Thời gian thiết kế: 6 ngày
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage
 
Thiết Kế Quán Cafe Vintage