Thông tin dự án:

  • Địa điểm: 216 đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp
  • Chi phí: 86,000,000 đồng
  • Thời gian: 20/12/2019 – 31/12/2019
  • Diện tích: 48m2
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
 

Thiết kế ấn phẩm đồ họa

 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
 

Hình ảnh hiện trạng

Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 

Hình ảnh thi công quán cafe thực tế

Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
 
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp