Sunday 28 February 2021
  • :
  • :

Tag: ,

Trà Sữa

Bất Ngờ Cơn Sốt Trà Sữa Tại Việt Nam: Số Lượng Đơn Tăng 1,500%

Trung bình, mỗi người Việt Nam uống khoảng 3 cốc trà sữa mỗi tháng. Trong đó vị yêu thích nhất là matcha và...