Thiết Kế Cửa Hàng Làm Tóc Đẹp Ấn Tượng

Một tiệm làm tóc đầu tiên muốn thu hút khách hàng nằm ở chổ thiết không gian và trang thiết bị. Còn giữ được tình cảm của khách hàng để họ quay lại chính là chất lượng dịch vụ. Thiết kế cửa hàng làm tóc đầu tiên phải định hình...