Saturday 23 January 2021
  • :
  • :

Tag: , ,

Cà Phê Hạt Rang Xay

Cách Nhận Diện Cà Phê Hạt Rang Xay Đạt Chuẩn

Hian – Theo PGS.TS Lê Quang Hưng (ĐH Nông lâm TP.HCM), cà phê hạt rang xay đạt chuẩn sẽ có màu cánh gián, chứ...