Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu Quán Cafe – Trà Sữa

  Trọn bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những gì? 1. Bộ nhận diện ấn phẩm văn phòng Đặt tên thương hiệu Sáng tạo slogan Tiêu đề thư Giấy viết thư Thẻ nhân viên Đồng phục nhân viên Phong bì thư Sổ tay nhân viên 2. Bộ nhận diện...