Saturday 27 February 2021
  • :
  • :

Tag: ,

Thiết Kế Quán Trà Sữa Tenren

Tenren Trà Sữa Số 1 Đài Loan Đóng Cửa Tại Việt Nam Chỉ Sau 2 Năm

Vào sáng nay (15/7), đại diện truyền thông của thương hiệu trà sữa Ten Ren tại Việt Nam đã chính thức thông...